Лидер Консултинг е фирма за действителни агрономически и икономически консултации.

Ползва се информация от европейски научни издания и практически консултантски фирми, има достъп до множество сортови и технологични опити в Европа, до обществени земеделски форуми и др. достоверни източници за обмяна на опит и трупане на познания.

Нашата мисия е да извлечем потенциала на земеделския производител, да подпомогнем неговото усъвършенстване и съобразяване както по отношение на технологии, така също и като организация на производствения и трудовия процес и качеството на работата, подбора на консумативи и правилни инвестиции.

Консултантът като външен наблюдател може да даде много точна оценка на слабостите и грешките, които често в забързаното производствено ежедневие остават незабелязани, но после стават причина за неблагополучия, да посочи проблемите, източниците на загуби или заблуди. Консултантът много точно и безпристрастно може да оцени човешкия фактор - къде изостава, какво може или не може, или просто не иска.

Основна функция на консултанта е да стимулира и подбужда към по-качествена работа, към по-добра организация, към пригодни и по-високи технологии. Това, разбира се, изисква да бъде критичен и да не допуска компромиси.

Лидер Консултинг предоставя винаги писмени напътствия, констатации от наблюденията, анализи, препоръки и предупреждения. Предоставя различни бланки и помощни материали за счетоводния и ръководен персонал на земеделското производство, извежда практически обучения на персонала.

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

• агрономически консултации - превенция и мониторинг в земеделското производство, планиране на стратегии, текущи съвети;

• организация и заплащане на труда; ефективност, експолатация и оптимизация на машиннотракторния парк и човешките ресурси;

• цялостни мениджърски решения за земеделски предприятия;

• агрономическо обучение на персонала, организация на семинари за обучение и обмяна на опит в страната и чужбина;

• извеждане на практически познавателни опити в земеделието;

• маркетингов анализ и консултинг на български и чуждестранни инвеститори;

• инвестиционно посредничество.