Лидер консултинг е млада фирма, но ние, нейният екип, сме били винаги активни участници в изграждането на модерното българско земеделие.

Професионализъм и опитност, младежки ентусиазъм и ученолюбие - това са двигателите на нашата работа.

Лоялност, коректност, честност и откритост - това са принципите, които държим да ръководят нашите действия.

Дейността на Лидер Консултинг е многостранна, но главна цел на всеки елемент е подобряване на качеството на земеделие и информираността на нашите клиенти, пречупване на европейския опит през призмата на българските условия и предлагане на продукти и услуги, адекватни на нуждите на българското земеделие.

Лидер Консултинг си сътрудничи с европейски консултантски фирми и институции за да повишава своята квалификация и бъде максимално полезна на своите клиенти и партньори, които ползват различни консултации и разработки.

В раздел “търговска дейност” Лидер Консултинг представя в България висококачествените продукти на две известни европейски марки - семена от всички полски култури на ЗААТБАУ ЛИНЦ АВСТРИЯ и селскостопанската техника ЕЛХО от Финландия.

bckgrd za nas