Посетете ни на нашия съвместен щанд с фирма ЗААТБАУ ЛИНЦ Австрия на Агра 2016 в палата 13 – сектор М 5.
Международната селскостопанска изложба АГРА ще се проведе от 24 до 28 февруари 2016 година.