Днес, 31.05.2024, се проведе традиционния Ден на пшеницата в гр. Лозница, организиран от г-н Стефан Пенев, който премина при силен интерес и посещаемост от над 100 земеделци.