ЗКПУ Сеяч с. Царевци, обл. Варна, с председател Кирчо Шарков, е наш дългогодишен партньор. По-голямата част от есенниците са от нашето портфолио - пшеница, ечемик, ръж.