01.06.2023 - Традиционен открит ден за житни култури в с. Радишево, при домакин Анита Гешевска, с участие на фирма НИК ООД. Демонстрация на селекция, демонстрация на дронове за третиране на посевите, презентации на тема Екосхеми, почвено плодородие и прецизно земеделие. И разбира се хубава раздумка на обяд под сенките на дърветата в двора на домакинята. Благодарим на нея и на участниците, които ни уважиха и са наши лоялни клиенти.

Нашите доказани сортове житни и някои нови предложения, които бяха посрещнати с възхищение от аудиторията на открития ден. Едно добре гледано демополе - шоурум на добро земеделие и перфектна селекция.