Прекрасна рапица във Вълчедръм - опити и производствени посеви

Опитно поле житни Вълчедръм - нашите прекрасни ечемици и пшеници. Има много нови предложения.