В с. Белинци, общ. Исперих хубави жита е отгледала фирма Агро - Каи ООД.

Посетете нашето опитно поле.