Не искаме да се хвалим сами, но не можем да се въздържим да не похвалим стопаните, които отглеждат наши житни и затова край пътищата започнахме да слагаме табелки в производствените посеви.
В село Мечка например повече от 2/3 на землището е с наши жита.