Добиви слънчоглед с. Вълчедръм, обл. Монтана, жътва 03.09.2019:
Carerra    424 кг/дка
Florasun  441 кг/дка
Reasun    410 кг/дка
Goldimi    408 кг/дка
QC 108    374 кг/дка

Добиви слънчоглед Милкком, гр. Луковит, жътва 30.08.2019:
Carerra 364 кг/дка
Florasun 383 кг/дка
Reasun 313 кг/дка
Goldimi 379 кг/дка