Храна, грижа, добри стопани - това намериха там нашите хибриди ИЛЮСТРАДО, ПЕРАЦИНО И АРДЕНО в земите на ф-ма АГРОТИДА.