Жътва на опити със житни в землището в с. Хърсово на фирма АГРОТИДА ООД, гр. Исперих:

БАЛИТУС - 810 кг/дка
УБИКУС - 750 кг/дка
УРБАНУС - 768 кг/дка
АЛБЕРТУС - 700 кг/дка
АНТОНИУС - 763 кг/дка
ФАУНУС - 907 кг/дка
АКТИВУС - 824 кг/дка
ПАПАГЕНО - 868 кг/дка
КАЛОРИУС - 831 кг/дка

 jutva Harsovo

jutva Harsovo2