Първа жътва на опити с житни в Северна България при ЕТ "ПРИС - Борислав Горанов", гр. Кнежа, на 22.06.2017!

ЛЕО - 905 кг/дка
КАРМИНА - 840 кг/дка
МОНРО - 832 кг/дка

jutva Kneja