Добиви от жътвата на опити с пшеница и тритикале при ЕТ "ПРИС – Борислав Горанов", 09.07.2017:

БАЛИТУС – 1030 кг/дка
УБИКУС – 833 кг/дка
УРБАНУС - 781 кг/дка
АЛБЕРТУС – 740 кг/дка
АНТОНИУС – 653 кг/дка
ФАУНУС – 751 кг/дка
КАЛОРИУС – 833 кг/дка

Жътва на опити със житни в землището в с. Хърсово на фирма АГРОТИДА ООД, гр. Исперих:

БАЛИТУС - 810 кг/дка
УБИКУС - 750 кг/дка
УРБАНУС - 768 кг/дка
АЛБЕРТУС - 700 кг/дка
АНТОНИУС - 763 кг/дка
ФАУНУС - 907 кг/дка
АКТИВУС - 824 кг/дка
ПАПАГЕНО - 868 кг/дка
КАЛОРИУС - 831 кг/дка

Жътва на опити с ечемик в с. Борисово (обл. Русе), фирма “САФАРИ - М” ЕООД:

ЛЕО - 900 кг/дка
КАРМИНА - 780 кг/дка
МОНРО - 780 кг/дка