Професионални и емоционални впечатления на Евелина Маринова

26.07.2017
Много от нас - или моето поколение като цяло е било по бригади в консервни фабрики, зеленчукови полета и градини. И след това с месеци не ядяхме консерви, макар да бяха традиционна студентска храна. Ако не бяхме видяли производството на ДЕРОНИ с очите си, нямаше да повярваме, че в България има такова качество и стремеж към перфекционизъм. Едно съвременно предприятие, което функционира и се развива като ЕВРОПЕЙСКИ ЕТАЛОН ЗА КАЧЕСТВО.

Добиви от жътвата на опити с житни в с. Радишево (обл. Плевен), 21.07.2017:

БАЛИТУС - 900 кг/дка
УБИКУС - 809 кг/дка
УРБАНУС - 736 кг/дка
АЛБЕРТУС - 691 кг/дка
АНТОНИУС - 700 кг/дка
ФАУНУС - 845 кг/дка
АКТИВУС - 800 кг/дка
ПАПАГЕНО - 800 кг/дка
КАЛОРИУС - 800 кг/дка

Добиви от жътвата на опити с житни култури при Колев 0505 ЕООД, с. Овча могила, обл. Велико Търново, 13.07.2017:

Пшеница:
БАЛИТУС – 759 кг/дка 
УБИКУС – 787 кг/дка
УРБАНУС – 759 кг/дка 
АЛБЕРТУС – 750 кг/дка
АНТОНИУС – 768 кг/дка
ФАУНУС – 851 кг/дка