Добиви от жътвата на опити с житни култури при Колев 0505 ЕООД, с. Овча могила, обл. Велико Търново, 13.07.2017:

Пшеница:
БАЛИТУС – 759 кг/дка 
УБИКУС – 787 кг/дка
УРБАНУС – 759 кг/дка 
АЛБЕРТУС – 750 кг/дка
АНТОНИУС – 768 кг/дка
ФАУНУС – 851 кг/дка 

Добиви от жътвата на опити със сортове и хибриди зимна маслодайна рапица при ЗК Георги Бенковски, с. Бенковски, обл. Добрич, 13.07.2017:

ФРЕДИ - 404 кг/дка
ГРАФ - 434 кг/дка
ФИНЛИ - 428 кг/дка
ПРЕЗИДЕНТ - 437 кг/дка
КЛАРУС - 547 кг/дка

Добиви от жътвата на опити със сортове и хибриди зимна маслодайна рапица при ЗК Изгрев - 92, с. Белица, обл. Силистра, 12.07.2017:

ФРЕДИ - 430 кг/дка
ГРАФ - 466 кг/дка
ФИНЛИ - 467 кг/дка
ПРЕЗИДЕНТ - 467 кг/дка
КЛАРУС - 500 кг/дка