Жътва на царевица в с. Козловец (обл. Велико Търново), 25.09.2017, ППОКЧС "Земеделец-93":

ДАНУБИО - ФАО 270 - 1050 кг/дка
КОЗМИНО - ФАО 310 - 1067 кг/дка
АРДЕНО - ФАО 320 - 1240 кг/дка
АМАНДО - ФАО 340 - 1279 кг/дка
ИЛЮСТРАДО - ФАО 340 - 1130 кг/дка
АРВЕДО - ФАО 350 - 990 кг/дка
ДОБРОТО - ФАО 360 - 1060 кг/дка
ПЕРАЦИНО - ФАО 370 - 1048
МИЛАНО - ФАО 430 - 945 кг/дка
(Забележка: неблагополучие в полето)
КОРАСАНО - ФАО 500 - 858 кг/дка
(Забележка: неблагополучие в полето)

Жътва на царевица и слънчоглед в с. Гиген (обл. Плевен), 21.09.2017:

Царевица:

ДАНУБИО - ФАО 270 - 800 кг/дка
АРДЕНО - ФАО 320 - 1008 кг/дка
АМАНДО - ФАО 340 - 897 кг/дка
АРВЕДО - ФАО 350 - 968 кг/дка
ДОБРОТО - ФАО 360 - 921 кг/дка
МИЛАНО - ФАО 430 - 913 кг/дка
КОРАСАНО - ФАО 500 - 1071 кг/дка

Слънчоглед:

АЛВАРЕС (Клиърфийлд) - 381 кг/дка
ГОЛДИМИ (Клиърфийлд) - 381 кг/дка
БРАВО (експрес) - 337 кг/дка
ТОЛЕДО (експрес) - 353 кг/дка
ПРОСЪН (експрес) - 389 кг/дка.

Резултати от жътва на опитно поле с царевица на 19.09.2017 в гр. Долни Дъбник, фирма ЕТ Транс Експрес:

ДАНУБИО - ФАО 270 - 850 кг/дка
КОЗМИНО - ФАО 310 - 782 кг/дка
АРДЕНО - ФАО 320 - 1002 кг/дка
АМАНДО - ФАО 340 - 921 кг/дка
ИЛЮСТРАДО - ФАО 340 - 984  кг/дка
АРВЕДО - ФАО 350 - 994 кг/дка
ДОБРОТО - ФАО 360 - 883 кг/дка
ПЕРАЦИНО - ФАО 370 - 978 кг/дка
МИЛАНО - ФАО 430 - 1005 кг/дка
КОРАСАНО - ФАО 500 - 950 кг/дка