Резултати от жътвата на царевица в с. Добротица (общ. Ситово, обл. Силистра), 30.09.2017, фирма Тера Трейд ЕООД:

ДАНУБИО - ФАО 270 - 843 кг/дка
КОЗМИНО - ФАО 310 - 818 кг/дка
АРДЕНО - ФАО 320 - 1066 кг/дка
АМАНДО - ФАО 340 - 905 кг/дка
ИЛЮСТРАДО - ФАО 340 - 1024 кг/дка
АРВЕДО - ФАО 350 - 1085 кг/дка
ДОБРОТО - ФАО 360 - 978 кг/дка
ПЕРАЦИНО - ФАО 370 - 1111 кг/дка
МИЛАНО - ФАО 430 - 1058 кг/дка
КОРАСАНО - ФАО 500 - 1058 кг/дка

Жътва на царевица в с. Чернооково (общ. Генерал Тошево), 25.09.2017, ЧЗС Иво Иванов:

ДАНУБИО - ФАО 270 - 1045 кг/дка
КОЗМИНО - ФАО 310 - 1085 кг/дка
АРДЕНО - ФАО 320 - 1122 кг/дка
АМАНДО - ФАО 340 - 1095 кг/дка
ИЛЮСТРАДО - ФАО 340 - 1314 кг/дка
АРВЕДО - ФАО 350 - 1174 кг/дка
ДОБРОТО - ФАО 360 - 1097 кг/дка
ПЕРАЦИНО - ФАО 370 - 1172
МИЛАНО - ФАО 430 - 1154 кг/дка
КОРАСАНО - ФАО 500 - 1320 кг/дка

Жътва на царевица в с. Козловец (обл. Велико Търново), 25.09.2017, ППОКЧС "Земеделец-93":

ДАНУБИО - ФАО 270 - 1050 кг/дка
КОЗМИНО - ФАО 310 - 1067 кг/дка
АРДЕНО - ФАО 320 - 1240 кг/дка
АМАНДО - ФАО 340 - 1279 кг/дка
ИЛЮСТРАДО - ФАО 340 - 1130 кг/дка
АРВЕДО - ФАО 350 - 990 кг/дка
ДОБРОТО - ФАО 360 - 1060 кг/дка
ПЕРАЦИНО - ФАО 370 - 1048
МИЛАНО - ФАО 430 - 945 кг/дка
(Забележка: неблагополучие в полето)
КОРАСАНО - ФАО 500 - 858 кг/дка
(Забележка: неблагополучие в полето)