ФЛОРАСЪН и УНОСЪН - нашите нови предложения слънчоглед за следващата кампания

 

СИЛВАНЕР И МУЛТИПЕЛ - два нови царевични хибрида на изпитване

Храна, грижа, добри стопани - това намериха там нашите хибриди ИЛЮСТРАДО, ПЕРАЦИНО И АРДЕНО в земите на ф-ма АГРОТИДА.

 

АУРЕЛИУС  923 кг/дка
БАЛИТУС    897 кг/дка
УРБАНУС    878 кг/дка
АКТИВУС    807 кг/дка
АЛБЕРТУС  865 кг/дка
ФАУНУС     885 кг/дка