Почти приключи жътвата на слънчогледа. Ето и някои резултати от жътва:

гр. Долни Дъбник, обл. Плевен:
TOLEDO                    - 308 кг/дка   (Експрес - толерантен)
QC 108                      - 297 кг/дка   (Експрес - толерантен)
BRAVO                      - 295 кг/дка    (Експрес - толерантен)
GOLDIMI CL               - 353 кг/дка    (Клиърфийлд хибрид)
DS5 REASUN CL        - 334 кг/дка    (Клиърфийлд хибрид)
DS6 FLORASUN CL    - 334 кг/дка    (Клиърфийлд хибрид)
MELITA CLPlus           - 401 кг/дка    (Клиърфийлд плюс)
CARERRA CLPlus       - 394 кг/дка    (Клиърфийлд плюс)

с. Сенокос, обл. Добрич:
TOLEDO                    - 385 кг/дка   (Експрес - толерантен)
QC 108                      - 430 кг/дка   (Експрес - толерантен)
BRAVO                      - 357 кг/дка   (Експрес - толерантен)
GOLDIMI CL               - 357 кг/дка   (Клиърфийлд хибрид)
DS5 REASUN CL        - 330 кг/дка   (Клиърфийлд хибрид)
DS6 FLORASUN CL    - 403 кг/дка   (Клиърфийлд хибрид)
MELITA CLPlus           - 247 кг/дка  (Клиърфийлд плюс)
CARERRA CLPlus       - 394 кг/дка   (Клиърфийлд плюс)

гр. Вълчедръм, обл. Монтана:
TOLEDO                    - 490 кг/дка  (Експрес - толерантен)
QC 108                      - 504 кг/дка  (Експрес - толерантен)
BRAVO                      - 560 кг/дка  (Експрес - толерантен)
GOLDIMI CL               - 401 кг/дка  (Клиърфийлд хибрид)
DS5 REASUN CL         - 372 кг/дка  (Клиърфийлд хибрид)
DS6 FLORASUN CL     - 390 кг/дка  (Клиърфийлд хибрид)
MELITA CLPlus            - 370 кг/дка  (Клиърфийлд плюс)
CARERRA CLPlus        - 401 кг/дка  (Клиърфийлд плюс)

 

 

24.07.2018 Жътва в с.Сенокос, обл. Добрич:
Форсети    880 кг/дка
Трибониус  750 кг/дка
Балитус     810 кг/дка
Убикус        760 кг/дка
Урбанус      770 кг/дка
Активус     770 кг/дка
Албертус   670 кг/дка
Антониус   700 кг/дка
Фаунус       850 кг/дка
Аурелиус    800 кг/дка

viber image

16.07.2018 жътва с. Царевци, обл. Варна:
Лео             719 кг/дка
Кармина     709 кг/дка
Форсети    840 кг/дка
Трибониус  833 кг/дка
Балитус     796 кг/дка
Убикус       727 кг/дка
Урбанус     731 кг/дка
Активус    800 кг/дка
Албертус  621 кг/дка
Антониус  625 кг/дка
Фаунус      917 кг/дка
Аурелиус    851 кг/дка