Двуреден ечемик ЛЕНТИА - нов

 

Многореден ечемик АДАЛИНА

 

Тритикале ТРИМАКСУС - нов

 

Многореден ечемик КАРМИНА

Голямо разнообразие от пшеници