Вече из цялото Софийско поле има от най-хубавата пшеница - нашата.

Ще видите табелки по производствените посеви. А за демополето благодарим на фирма Валагро с. Мусачево.

На пътя за с. Горни Богров може да видите всички житни.

 

 

В с. Белинци, общ. Исперих хубави жита е отгледала фирма Агро - Каи ООД.

Посетете нашето опитно поле.