Нашата гордост в огнището на сушата

- Председателя на кооперацията в гр. Суворово  Йордан Иванов

е отгледал страхотен ФАУНУС. За условията в региона това е геройство.