Семената са важни, но най-важен е КОНСУЛТАНТЪТ!
Пивоварен ечемик при фирма Агрогруп с. Румянцево.
Сортовете са различни, всички са хубави, но най- хубав е нашият МОНРО.
 

Вече из цялото Софийско поле има от най-хубавата пшеница - нашата.

Ще видите табелки по производствените посеви. А за демополето благодарим на фирма Валагро с. Мусачево.

На пътя за с. Горни Богров може да видите всички житни.