Жътва на демоопит гр. Вълчедръм, обл. Монтана:
 
 
 
 

 

                                 ФЛОРАСЪН CL                                

                            398 кг/дка                          

 

КАРЕРА CLP

390 кг/дка

 

ИНКАСЪН CL

374 кг/дка

 

QC 108

362 кг/дка

 

ХЕЛЕСЪН

 

348 кг/дка

 
 
Жътва на демоопити слънчоглед в с. Козловец, обл. Велико Търново:
 
 
 
 
 
QC 108 
 
                             310 кг/дка                           
 
                                             ХЕЛЕСЪН                                            
 
 306 кг/дка
 
           ФЛОРАСЪН CL          
 
 346 кг/дка
 
ИНКАСЪН CL
 
 326 кг/дка
 
КАРЕРА CLP 
 
 346 кг/дка