Производствен посев многореден зимен ечемик КАРМИНА с. Новачене, обл. Плевен. Добри семена - добра технология - на 15.06.2019 ожънат среден добив 928 кг/дка. Браво на стопаните от Кооперация Марен.

Благодарим на домакините на Дните на пшеницата в Лозница и Царевец, които преминаха при голяма посещаемост и интерес от страна на земеделски и търговски фирми.

Лидер Консултинг от създаването си традиционно участва в Дните на пшеницата в с. Царевец, общ. Свищов, организирани от Председателя на земеделската кооперация г-н Ганчо Ламбев. Радваме се на голям успех в района на Търново-Свищов, както с нашите житни сортове и рапица, така и с междинните и пролетни култури. Земеделците се дивяха на едрите класове на нашите пшеници, имаше много въпроси и още тук много клиенти избраха своя нов сорт за есента. Ще очакваме с нетърпение жътвата.

Благодарим на домакините на Дните на пшеницата в Лозница и Царевец, които преминаха при голяма посещаемост и интерес от страна на земеделски и търговски фирми.

В Лозница г-н Стефан Пенев се беше погрижил не само за прекрасна организация, но даде възможност и за ползотворни разговори на земеделските производители с представители на научни институти, специалисти и изпълнителната власт.

Лидер Консултинг представи продуктите на Заатбау Линц - хибриди и сортове рапица, много сортове пшеница и зимен многореден ечемик.