НОВИНИ

 

Линеен сорт ФРЕДИ в с. Горна Митрополия:

Freddy Gorna 18

Хибрид КЛАРУС в с. Обнова:

Mimi Obnova 18

Нови хибриди в с. Горна Митрополия:

Opit s novi hibridi 2018

Новият линеен сорт РАНДИ - много, много разклонения и шушулки:

Randy 2018 3

Красив пейзаж от Подбалкана - наши рапици в с. Мъдрино:

Pole Mudrino 2018

Опитно поле с житни в гр. Карнобат:

zhitni kulturi 18

Житно поле, с. Царевци:

Tsarevtsi 18

Опитно поле, гр. Долни Дъбник:

opit D Dabnik 18

Опитното поле с междинни култури - след обработка с компактор е засято с царевица; провеждаме опит с 3 различни торови норми:

Pole MK zasiato 18