НОВИНИ

Жътва на демоопит гр. Вълчедръм, обл. Монтана:
 
 
 
 

 

                                 ФЛОРАСЪН CL                                

                            398 кг/дка                          

 

КАРЕРА CLP

390 кг/дка

 

ИНКАСЪН CL

374 кг/дка

 

QC 108

362 кг/дка

 

ХЕЛЕСЪН

 

348 кг/дка