Тревни смески за сенокосно - пасищно използване и противоерозионна защита
• главно за пасищно използване
Gruenlandprofi G
Gruenlandprofi G – препоръчителна главно за пасищно използване.
Подходяща за отглеждане до 800 метра надморска височина.
 
Състав
ливадна метлица 26%  
тимотейка 7%  
английски райграс 18%  
червена власатка 10%  
ежова главица 7%  
бяла детелина 10%  
ливадна власатка 15%  
звездан 7%  
Сеитба
Срок на сеитба от началото на април до края на август  
Сеитбена норма 2,5-3 кг/дка