Тревни смески за сенокосно - пасищно използване и противоерозионна защита
• препоръчва се за засушливи райони
• добра добавка към фуража
Futterprofi LR
Futterprofi LR - препоръчва се за засушливи райони и леки почви, но не се препоръчва за кисели почви.
Обогатява почвата с азот и я структурира.
Много добра добавка към фуража, отлична смилаемост.
 
Състав
люцерна 35%  
тимотейка 11%  
английски райграс 14%  
червена детелина 10%  
ежова главица 5%  
бяла детелина 5%  
висок райграс 10%  
Сеитба
Срок на сеитба от началото на април до края на август  
Сеитбена норма 3 кг/дка