Тревни смески за сенокосно - пасищно използване и противоерозионна защита
• подходяща и за по-голяма надморска височина
• добро въздействие върху почвата
Futterprofi KR
Futterprofi KR - подходяща и за по-голяма надморска височина, над 700 м.
Използване поне 3 години.
Много добро въздействие върху почвата.
 
Състав
червена детелина 24%  
тимотейка 20%  
английски райграс 10%  
ливадна власатка 22%  
ежова главица 10%  
бяла детелина 6%  
шведска детелина 8%  
Сеитба
Срок на сеитба от началото на април до края на август  
Сеитбена норма 2,5-3 кг/дка