Тревни смески за сенокосно - пасищно използване и противоерозионна защита
• подходяща и за по-суров климат
• много добро качество за фураж
Futterprofi IR
Futterprofi IR е смеска подходяща и за по-суров климат, зимоустойчива, използване 2-3 години.
Много добро качество за фураж, подходяща за силажиране.
 
Състав
червена детелина 6%  
тимотейка 20%  
английски райграс 20%  
ливадна власатка 25%  
ежова главица 19%  
бяла детелина 10%  
Сеитба
Срок на сеитба от началото на април до края на август  
Сеитбена норма 2,5-3 кг/дка