СОРТ       ДОБИВ
Балитус     948 кг/дка
Урбанус      870 кг/дка
Активус     922 кг/дка
Албертус   715 кг/дка
Аурелиус    755 кг/дка
Фаунус       923 кг/дка

jatva zafirovo 12 07 2019

    СОРТ      ДОБИВ
БАЛИТУС     880 кг/дка
УРБАНУС     850 кг/дка
АКТИВУС     780 кг/дка
АЛБЕРТУС   780 кг/дка
АУРЕЛИУС   880 кг/дка
АПЕКСУС     900 кг/дка
ФАУНУС      890 кг/дка
АДАЛИНА    983 кг/дка
КАРМИНА   753 кг/дка

   СОРТ        ДОБИВ
БАЛИТУС     844 кг/дка
АКТИВУС     806 кг/дка
АЛБЕРТУС   671 кг/дка
АУРЕЛИУС   806 кг/дка
ФАУНУС      834 кг/дка

jatva gorna mitropolia 06 07 2019

ФЛОРАСЪН и УНОСЪН - нашите нови предложения слънчоглед за следващата кампания

 

СИЛВАНЕР И МУЛТИПЕЛ - два нови царевични хибрида на изпитване