ФЛОРАСЪН и УНОСЪН - нашите нови предложения слънчоглед за следващата кампания

 

СИЛВАНЕР И МУЛТИПЕЛ - два нови царевични хибрида на изпитване

Храна, грижа, добри стопани - това намериха там нашите хибриди ИЛЮСТРАДО, ПЕРАЦИНО И АРДЕНО в земите на ф-ма АГРОТИДА.

 

 

В разгара на жътвената кампания събираме златно зърно, много слънце и добри резултати и мислим за следващата стопанска година, която започва с излизането на комбайна от блока и влизането на следващите машини по избраната от вас технология.

Няма да пропусна да напомня, че голямо значение има прекъсването на капилярното изпаряване на стърнищата, което се извършва ВЕДНАГА след жътва с плитки обработки – брани, грапи,„клечки“, каквoто там сте си избрали – почвата има значение за избора.

Разбира се вече сте нагласили сеитбооборота и остава да изберете сортовия състав (а, да не забравите и междинната култура!). Аз съм привърженик на поддържане на сравнително постоянно равновесие на културите в сеитбообръщението, без крайни уклони като долу слънчогледа или всичко за нахута. Така се предпазваме от агрономически и икономически сривове. Рапицата също не бива да бъде низвергната заради моментни неудачи, а просто да се потърси и технологичната причина, освен агрометеорологична. Растежните регулатори не винаги са добро решение. Вегетационните хербициди също. Мноооого рапици съм изгледала и отгледала, така че - вервайте ми! (Е.М.)

Повече ще говорим на полето. Очакваме Вашия интерес и нови срещи. Успех!

АУРЕЛИУС  923 кг/дка
БАЛИТУС    897 кг/дка
УРБАНУС    878 кг/дка
АКТИВУС    807 кг/дка
АЛБЕРТУС  865 кг/дка
ФАУНУС     885 кг/дка