Колеги, сега има добри условия за поваляне на добре развитите покривни култури. В цялата страна температурите нощем са -5, -6 градуса, а дневните не са високи. Достатъчно е да минете заледения посев с валяци и това ще провокира начало на отмиране - замръзналата вода в клетките ще ги разруши при натиска и ще започне гнилостен процес. От друга страна почвата няма да се оголи, а ще бъде "завита" от повалената биомаса. Силен мраз ще има и в края на месеца според прогнозата. Напомням, че е вредна практика да се размесва свежа зелена маса с почвата (като например заораване), защото започват анаеробни гнилостни процеси вътре в нея, които не са подходяща среда за полезните микроорганизми. С почва могат да се размесва само добре угнила органична маса - в случая на междинните култури или узряла и изсъхнала такава - какъвто е случая в стърнищата след жътва.