В разгара на жътвената кампания събираме златно зърно, много слънце и добри резултати и мислим за следващата стопанска година, която започва с излизането на комбайна от блока и влизането на следващите машини по избраната от вас технология.

ЗА ВСЯКА ПОЧВА И ЗА ВСЯКА ТЕХНОЛОГИЯ

КАКВО НИ ДАВАТ И ЗАЩО СИ ЗАСЛУЖАВАТ МАЛКИТЕ „НЕУДОБСТВА“

 

 

1.Основни ползи

•биологично разнообразие

•многопластов сеитбооборот

•потискане на плевелите

 

Селекцията и производството на царевица на австрийската компания SAATBAU LINZ бележи огромни скокове през последните години

В България марката се изпитва, представляваи разпространява от Лидер Консултинг ЕООД

Най-модерната фабрика за производство на царевични семена в Европа се намира в Гайнберг – Австрия. Десетки български земеделци имаха възможност да посетят завода и да се уверят в техническите му възможности, контрол на качеството и огромен капацитет.