1. Предшественик
Грахът не е взискателен към предшественика. Може да се засява след зимни житни култури, а поради ранното освобождаване на площта след неговото прибиране с успех може да сее царевица втора култура ако количеството на валежите го позволява. Грахът оставя след себе си чисто активно вещество азот ок. 4-6 кг/дка N. Може да се засява и след предшественик окопни култури.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
14.11.2014
Уважаеми Колеги,
Продължителните мъгли, влажното време и сравнително високите температури допринасят за развитие на доста болести по посевите. Използването на каквито и да е (!) обеззаразители също е причина да се разпространят из посевите на житните култури болести, които се предават чрез семената.
Фирма Лидер Консултинг извършва обследване, контрол и наблюдение на посевите на своите клиенти, но за съжаление тази практика не е масова във всички стопанства, често през есента растително-защитните наблюдения и мерки се пренебрегват и резултатът рефлектира върху презимуването, пролетното развитие и накрая разбира се върху добива.

вижте още (изтеглете файл)