През есента се полагат основите на реколтата на половината ни обработваема земя.

1. Значение на междинните култури
Чрез отглеждане на междинни култури се постигат няколко главни предимства:

 

1. Предшественик
Когато отглеждаме соя, трябва да съобразим някои фактори: