Няколко щрихи за торене на пролетници: Царевицата обича и носи на азот...Слънчогледът не носи на много азот. Бобовите изобщо нехаят за минерален азот. Но всички те обичат за сеитбата фосфорна мека топлина... Добре е, че вече ползвате фосфор и видяхте разликата и значението му. Сега остана калият – той е това, което ще даде нов тласък на вашето добивно ниво, стига да го разберете и да развържете кесията си за него. Той е гениален, но доста свидлив в услугите си. Не само маслодайни и кореноплодни откликват на калий, а всички култури.

На прага сме на пролетната кампания. Идва време за подхранване на посевите. Всяка година през януари – въпреки че е забранено – тръгват торачки по полето. Тук някой ще каже – ама аз ако не наторя сега, няма кога да влеза. Има, има. Сега ако влезете, просто си мислите, че правите нещо ... И това ви успокоява. Реализирате загуби, хвърляте пари на вятъра – особено сега при тези цени на торовете би трябвало да сте по-прецизни, подмамвате растенията, нарушавате покоя им, който в последните меки зими и без друго е крехък, ама ви става спокойно...

7. април

Когато почвата ви е толкова глинеста, че става повече за грънчарство отколкото за земеделие, с
помощта на междинни култури ще изградите в нея една система от пори за по-добра аерация и
ще туширате негативната почвена реакция посредством органиката.