7. април

Когато почвата ви е толкова глинеста, че става повече за грънчарство отколкото за земеделие, с
помощта на междинни култури ще изградите в нея една система от пори за по-добра аерация и
ще туширате негативната почвена реакция посредством органиката.

- Тревите като ценен фураж и естествена храна

- Подсяване и реновиране на естествените тревостои

- Значението на калция при ливади и пасища

 

 

  1. 1.Предшественик, място в сеитбооборота

На едно и също поле люцерната може да се върне не по-рано от толкова години, колкото е била отглеждана там.

На полета, които ще се сеят с люцерна, не трябва да е имало бобови култури поне 5 години.

След люцерна е най-добре да се засяват окопни култури, особено царевица. Житни със слята повърхност се слагат само на слаби почви след люцерна.