• Общи сведения:
Елдата е пренесена в началото на ХVІ в. от Азия, понеже по това време в Централна Европа се чувства хроничен недостиг на зърнени храни. Предимството на тази култура е, че може да вирее в неплодородни песъчливи и мочурливи почви.

През есента се полагат основите на реколтата на половината ни обработваема земя.

1. Значение на междинните култури
Чрез отглеждане на междинни култури се постигат няколко главни предимства: