Грижите за пролетната рапица не се отличават от тези за зимната маслодайна рапица, но в случая развитието протича за кратък период от време, което е лимитиращо за добивния потенциал и генеративните заложби се формират при доста високи температути, така че сеитбата трябва да е навременна, наблюденията трябва да са чести и да се води ефективна борба с неприятелите.

ФАЦЕЛИЯ

(Phacelia tanacetifolia)

Семейство: Грапаволистни (Boraginaceae)

 

Общи сведения

Фацелията е разпространена главно в западните части на Северна Америка; отделни видове се срещат в Азия, Африка и на Хавай. В последно време растението служи за зелено торене като междинна култура, но също като декоративно растение, като фураж и медоносна пчелна паша.

Тъй като фацелията не е сродна с нито една от икономически важните полски култури у нас, тя не е преносител на вредители – болести и неприятели и е прекрасна съставна част за всяко сеитбообръщение.