ФАЦЕЛИЯ

(Phacelia tanacetifolia)

Семейство: Грапаволистни (Boraginaceae)

 

Общи сведения

Фацелията е разпространена главно в западните части на Северна Америка; отделни видове се срещат в Азия, Африка и на Хавай. В последно време растението служи за зелено торене като междинна култура, но също като декоративно растение, като фураж и медоносна пчелна паша.

Тъй като фацелията не е сродна с нито една от икономически важните полски култури у нас, тя не е преносител на вредители – болести и неприятели и е прекрасна съставна част за всяко сеитбообръщение.

 

Как да подпомогнем технологично качествения потенциал на високопротеиновите пшеници