Скъпи колеги,

Настоящата зима вероятно на никого не се харесва, тъй като влагозапасяването е нищожно, културите не се калиха пълноценно, по есенните посеви се вихрят гъбни заболявания отсега и най-вероятно през пролетта ще има каламитет от много икономически важни неприятели.

За тези от Вас, които имат междинни култури на полето разбира се най-важният въпрос е какво правим ако те не измръзнат пълноценно. Това не е нищо ново за страните от Западна Европа, но е първата година у нас с такъв казус,

Почва от пясък и глина, почти без хумус, наклонен терен. Агрономите се борят за повишаване на органичния състав и подобравяне на структурата, което няма да стане в един ход. Засега обаче, видимо ерозията е сведена до минимум.

ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ НАПОМНЯ:

ВРЕМЕТО ЗА ЗАСЯВАНЕ НА МЕЖДИННИТЕ КУЛТУРИ ДОЙДЕ

След жътва на зърнено–житните и други зимни или ранни пролетни култури, вместо да оставяме земята да изпарява неефективно до пролетта и да намножава плевелна растителност, да ерозира и се разпрашава, ние можем да вмъкнем в сеитбооборота независимо от технологиите, които прилагаме, голям набор покривни култури.