Като лидери по тематиката за междинните/покривни култури изпращаме още по-подробни разяснения за евентуалните казуси, с които може да се сблъскате тази пролет на полето. Това е второ наше циркулярно писмо за тази година на тема междинни култури, надяваме се да няма неизяснени проблеми.

 

 

ОТНОВО ЗА МЕЖДИННИТЕ КУЛТУРИ, ПРОЛЕТНИТЕ ГРИЖИ СЛЕД ТЯХ И НЯКОИ ДРУГИ СЪВЕТИ

Тъй като зимата беше мека, но пък изневиделица последната седмица на февруари и началото на март донесоха сибирски студ, картинката по полетата с междинни / покривни култури още не е съвсем ясна, дори след студа трябва период на угниване след измръзването, затова давам няколко ВАРИАНТA ЗА ДЕЙСТВИЕ според съответната ситуация на полето:

Здравейте Колеги, някои от Вас много се интересуват от нашите наблюдения. На останалите се извиняваме, ако им е скучно, но искаме да сме актуални и полезни:

12.03.2018 Горна Митрополия-Староселци:  Само допреди 4 дни на това поле имаше 20 см сняг. Сега започва истинския живот за полето. Житните са ни перфектни както винаги!

Броим 6 изравнени братя при пшениците, 8-10 братя при ечемиците и над 12 братя в ръжта. Това може и трябва да се изхрани! Разнообразна и силна храна в правилния момент. И адекватна растителна защита без стрес. Още по-добре ако е природосъобразна - работим и с биоагенти. 

Скъпи колеги,

Настоящата зима вероятно на никого не се харесва, тъй като влагозапасяването е нищожно, културите не се калиха пълноценно, по есенните посеви се вихрят гъбни заболявания отсега и най-вероятно през пролетта ще има каламитет от много икономически важни неприятели.

За тези от Вас, които имат междинни култури на полето разбира се най-важният въпрос е какво правим ако те не измръзнат пълноценно. Това не е нищо ново за страните от Западна Европа, но е първата година у нас с такъв казус,