Добре воденото съвременно земеделско производство  е резултат на дългогодишно натрупване на познания в областта на агрономическата специалност, която е базирана на всеобхватни изследвания в областта на химия, микробиология, ботаника, физиология на растенията, почвознание, фитопатология, хербология, ентомология, селекция, и..и…и…много още. Все повече на преден план излиза въпросът за поддържане и повишаване на почвеното плодородие – земята, почвата е основният ни инструмент за изхранване на населението, за живота на природата в цялото нейно многообразие.