Добиви от жътвата на опити със сортове и хибриди зимна маслодайна рапица при ЗК Георги Бенковски, с. Бенковски, обл. Добрич, 13.07.2017:

ФРЕДИ - 404 кг/дка
ГРАФ - 434 кг/дка
ФИНЛИ - 428 кг/дка
ПРЕЗИДЕНТ - 437 кг/дка
КЛАРУС - 547 кг/дка

Добиви от жътвата на опити със сортове и хибриди зимна маслодайна рапица при ЗК Изгрев - 92, с. Белица, обл. Силистра, 12.07.2017:

ФРЕДИ - 430 кг/дка
ГРАФ - 466 кг/дка
ФИНЛИ - 467 кг/дка
ПРЕЗИДЕНТ - 467 кг/дка
КЛАРУС - 500 кг/дка

Добиви от жътвата на опити със сортове и хибриди зимна маслодайна рапица при ППОК Изгрев 93, с. Царевец, общ. Свищов, 10.07.2017:

ФРЕДИ – 388 кг/дка 
ГРАФ – 435 кг/дка
ФИНЛИ – 404 кг/дка 
ПРЕЗИДЕНТ – 423 кг/дка
КЛАРУС - 443 кг/дка