Добиви от жътвата на опити със сортове и хибриди зимна маслодайна рапица при ППОК Изгрев 93, с. Царевец, общ. Свищов, 10.07.2017:

ФРЕДИ – 388 кг/дка 
ГРАФ – 435 кг/дка
ФИНЛИ – 404 кг/дка 
ПРЕЗИДЕНТ – 423 кг/дка
КЛАРУС - 443 кг/дка

Добиви от жътвата на опити с житни култури при ЗК Златен Клас, с. Любенова махала, общ. Нова Загора, 11.07.2017:

Ечемик:

ЛЕО – 928 кг/дка
КАРМИНА – 928 кг/дка
МОНРО - 892 кг/дка

Пшеница:
БАЛИТУС – 900 кг/дка
УБИКУС – 768 кг/дка
УРБАНУС – 794 кг/дка
АЛБЕРТУС – 730 кг/дка

Първи качествени анализи на хлебни пшеници с марката SAATBAU от района на Исперих - тенденцията е абсолютно показателна: висок протеин дори след дъжда на премиум пшениците, висока енергия, висок глутен и добри "Зѐлени" при едни добри добиви. Обратно - пшеници с по-слаби качества компенсират с по-висок добив, но двата типа пшеница са несравними, всяка има своя пазар и предназначение.